Uvodnik


»Obstajata le dve
alternativi za družbo:
katolištvo ali kaos«
(Hilaire Belloc)


Uvodnik
Prijatelji so me spodbudili in veliko pripomogli k nastanku pričujoče spletne strani, ki prinaša izbor mojih dosedanjih zapisov: eni so bolj priložnostni odzivi na sočasno tematiko, drugi obravnavajo bolj načelno raven, v glavnem pa gre za nekakšno povezavo obojega – v njih si v glavnem prizadevam, podobno kot že svoj čas škof Mahnič, za motrenje časa sub specie aeterni.
Odločil sem se za koncept izbranih in ne zbranih spisov predvsem zato, ker je moj filozofski in verski razvoj to zahteval. Z grozo sem namreč opazil, kaj sem v kakšnem članku pred časom bil sposoben zagovarjati in to se mi ni zdelo primerno za »ponatis« (npr. članek »Kocbekova veličina« v Tretjem dnevu). Bralec naj upošteva zlasti razvoj, ki je zaznaven zlasti če bo primerjal temeljna - še novoveška - spoznavoslovna stališča moje prve knjige in prehod k strožje tomističnim stališčem v drugi knjigi (prim. zlasti op. 183 in 362 v moji knjigi o Mahniču). Ker gre za temeljna teoretska izhodišča si lahko bralec predstavlja, kako so le-ta na delu tudi v vseh aplikacijah moje misli na konkretnejša področja. Bralec naj torej upošteva, da je stališče (tomistično, pravoverno katoliško) na katerem stojim jasneje predstavljeno v besedilih, ki so izšla nekje po letu 2013. To seveda ne pomeni, da v prejšnji tu objavljenih besedilih ni zaznati tega stališča, vendar je tam še bolj v povojih.
Upam, da bo dostopnost teh besedil pripomogla k boljšemu razumevanju situacije, v kateri se nahajamo in k lažji orientaciji za prihodnost v smislu izgradnje Kristusovega duhovnega, a tudi družbeno vidnega kraljestva v Sloveniji, za kar sem se (včasih bolj, včasih manj posrečeno) vseskozi prizadeval v svojih spisih in tudi sicer.
Ivo Kerže