sobota, 11. januar 2020

Čas je definitivno »proti« (16. 12. 2015)

Prvotno objavljeno na Casnik.si, 16. 12. 2015

Ko sva z ženo izvedela za osrednji slogan zagovornikov ZZZDR (»Čas je ‘za’«), nama je šlo kar na smeh. Kako lahko nekdo trdi, da znamenja časov evidentno podpirajo širitev homoseksualizma v času radikalne demografske krize in ob dejstvu, da muslimanski sveta ne le trka, ampak mirno vstopa na izpraznjena evropska tla z namenom tu ostati za zmeraj? Mar ljudem ni jasno, da je vzrok demografske zime v zahodnem svetu posledica široko propagirane ločitve spolnosti od porajanja, ki se je od spolne revolucije v 60-ih začela uveljavljati skozi masovno uporabo kontracepcije? Mar ni volivcem jasno, da je homoseksualizem le nadaljnji korak na tej poti, ki pa je še toliko usodnejši, ker meri (preko svoje uzakonitve) celo na preganjanje tiste populacije, ki bi edina lahko prispevala k odpravi demografske krize? Ali ni volivcem dalje jasno, da taki trendi, ki biološko praznijo naš kontinent, imajo (danes kot v času propadanja rimskega cesarstva) lahko le eno posledico: vdor tujih ljudstev, kar v našem evropskem primeru pomeni vdor nečesa, kar je evropskemu čutenju tako tuje, kot je to islam? No, zagovorniki ZZZDR so presodili, da slovenski volivec ni sposoben izpeljati tega osnovnega sklepanja in videti, da nedavni dogodki v Parizu in vdor beguncev na evropska tla ne podpirajo ukrepov, ki jih vsebuje ZZZDR: da torej čas, v katerem živimo, nikakor ni »za« ZZZDR, ampak definitivno »proti«. Upajmo, da jih bo nedeljski volilni izid prepričal, da so podcenjevali možganske kapacitete slovenskega volilnega telesa.

Homoseksualizem med Marxom in Engelsom

K zgoraj skiciranemu sklepanju, ki če že ni del splošne zavesti, menim, da je na neki ravni že del trenutnega splošnega čutenja slovenskega človeka, bi rad prispeval nekaj elementov, ki so nekoliko bolj zastrti javnemu pogledu. Gre namreč za to, da postavimo sedanje dogajanje okrog ZZZDR v širši duhovnozgodovinski kontekst. Najprej mislim tu na ožjo kontekstualizacijo tega dogajanja v okviru zahodnega marksizma t. i. frankfurtske šole (Marcuse, Horkheimer, Adorno, Fromm idr.), ki je s svojim premikom pozornosti od klasično marksistične ekonomske in razredne problematike na seksualno, pripeljala do seksualne revolucije v 60-ih. Z njo so neomarksisti hoteli in v veliki meri tudi uspeli zrušiti temelje zahodne družbene strukture skozi uničenje njene temeljne celice – družine, da bi lahko družbo preoblikovali v komunistični paradiž. Opažam, da je ta kontekst v Sloveniji že kar dobro poznan tudi v katoliškem ambientu.

Ne vem koliko je poznano sicer, da zamisel seksualne revolucije in uničenja družine izvira iz Engelsa in ne iz Marxa, ki je v družini videl temeljno reprodukcijsko celico družbe in na nek način tudi temeljno celico revolucije. Izraz proletariat izhaja iz latinskega proles, ki pomeni zarod; proletarci, nosilci revolucije, so definirani skozi reproduktivno funkcijo porajanja življenja. To je tudi psihološko jasno: za socialne pravice se bo boril zlasti tisti, ki ima (svoje) otroke, da bi jim zagotovil lepšo prihodnost. Homoseksualec je bil zato za klasično marksistično misel in propagando najnižja točka kapitalistično-buržuaznega tipa zavesti. Zgodovina mu je v tem točki dala prav, ker danes vidimo, da ultrakapitalizem poraja homoseksualizem, saj je homoseksualistična agenda eden glavnih projektov ameriške administracije. Ironično je, da v Sloveniji homoseksualizem propagira stranka, ki se navdihuje pri Marxu in katere predstavniki nosijo majice s portretom Che Guevare; morda ne vedo, kaj so kubanski komunisti počeli s homoseksualci? Ali pa je pri tej stranki marksizem le krinka, za katero se skriva hlapčevanje ameriškemu kapitalu?

Islam, relativizem in homoseksualizacija Zahoda

Dalje bi rad usmeril pozornost še na eno skorajda povsem nepoznano in veliko pomembnejše dejstvo. Povezava med sodobnim razkrajanjem zahodne družbe pod udarci homoseksualizma ni le zunanje povezana z islamom, v smislu, da mu demografsko odpira prost vstop na evropska tla. Povezava je notranja. Jasno je namreč, da je homoseksualistična ideologija tako ali drugače proizvod relativizma in subjektivizma, ki že od začetka novega veka vse bolj razkraja tkivo evropske družbe. Malokdo pa ve, da se je ta relativizem zažrl v evropsko misel prav preko vpliva islamske filozofije na krščansko srednjeveško misel v 13. stoletju.

Naj na kratko povzamem glavne postaje tega vpliva, o čemer je v grobih potezah že govoril papež Benedikt v svojem znamenitem predavanju v Regensburgu. Znano je, da je eden glavnih intelektualnih dogodkov v evropskem srednjem veku bilo ponovno odkritje Aristotelovih besedil, ki so od časa razpada zahodnega rimskega cesarstva bila na Zahodu izgubljena. Ohranila so se na Vzhodu, ki je pa kmalu potem padel pod islamsko oblast. V 13. stoletju so se vzpostavili pogoji, da se je poznavanje Aristotelovih besedil znova vrnilo na Zahod, toda skupaj z razlagami arabskih filozofov, med katerimi sta bila najpomembnejša in najvplivnejša Avicena (980-1037) in Averoes (1126-1198). Značilnost njune filozofije je bil izrazit (pri Averoesu celo izrazito protiverski) racionalizem, ki je izviral iz tega, da se je njuna filozofija razvila v okviru islama. Islam je namreč vera, ki za razliko od krščanstva temelji na koranskem zapisu, na črki. Koranske predpise je treba (v pravovernem, sunitskem islamu) izvajati dobesedno in brezprizivno. Jasno je, da taka vera ne daje veliko prostora razumski razpravi in toliko manj filozofski refleksiji. Zato se je tam filozofija razvijala le v šiitskem, neortodoksnem islamu in še tam v določenem antagonizmu zoper islamsko vero.

Ko je torej Avicenova in Averoesova racionalistična filozofija prišla v krščansko srednjeveško Evropo skupaj z Aristotelovimi spisi, je marsikdo navdušeno ob Aristotelovi filozofiji sprejel tudi antireligiozen naboj njune filozofije; to so bili t. i. latinski averoisti. Marsikdo je tedaj zavrnil njihovo protireligioznost, a je pri tem od njih prevzel osnovno islamsko pojmovanje, da sta vera in razumnost v temeljnem nasprotju, in se je tako znašel na pozicijah, ki so bile zelo podobne pozicijam sunitskih teologov in ne več na pozicijah krščanske filozofije (sv. Tomaža Akvinskega npr.), ki je iskala in našla skladje med vero in razumom. Najpomembnejši med temi nasprotniki averoizma je bil frančiškanski filozof in teolog Viljem Ockham (1287-1347), začetnik nominalizma, ki je razvil podobo Boga, na las podobno tisti, ki jo je gojil sunizem: gre za podobo iracionalnega Boga, ki je v temelju zgolj vsemogočna Volja, pri kateri razum nima nobene vloge.

Če sedaj preskočimo nekaj pomembnih postaj, lahko rečemo, da je Descartesova hipoteza o malin génie, tj. o Bogu, ki bi iz zlobe s svojo vsemogočnostjo zavajal človeka tudi pri spoznavanju najočitnejših resnic, v bistvu zrasla iz Ockhamove (in še prej sunitske) zamisli o iracionalnem Bogu. Da pa se z Descartesovim malin génie začne epopeja Descartesovega hiperboličnega dvoma in s tem epopeja novoveškega dvoma ter relativizma nasploh, ni treba najbrž posebej razlagati.
Pri tem je treba odgovoriti še na en pomislek: kako to, da avicenizem in averoizem nista razkrojila islamskega sveta, tako kot jima je skoraj uspelo s krščanskim? Odgovor je preprost: islam je s svojim fideističnim zavračanjem razuma nedostopen za filozofsko misel. Drugače pa je bilo s krščanstvom, ki je v temelju odprta za grški filozofski L/logos (Jn 1, 1).

Otroci revolucije

Zakaj sem postregel s tem ekspozejem ob tako resni uri, kot je pričakovanje nedeljskega referenduma in priprava nanj? Zato, da bi razumeli, da islamsko ‘okupiranje’ Evrope, ki smo mu sedaj priča, ni naključen dogodek. Islamska misel je zasedla Evropo daleč pred tem, ko so jo zasedli begunci. Je v samem izvoru novoveške misli, v njenem bistvu, ki se mu reče vzpostavitev nasprotja med vero in razumom. Prav tako pa lahko na tej osnovi razumemo, kakšna je funkcija pričujoče homoseksualizacije Evrope. Homoseksualizem, ki predstavlja skrajno točko novoveškega relativizma, se rojeva iz tega istega razkola med vero in razumom, ki izhaja iz islamske koncepcije iracionalnega Boga. Homoseksualizem je skrajni proizvod srednjeveškega vdora islamske misli v krščansko. A to obenem pomeni, da so homoseksualisti Kanonenfutter zadnje faze islamizacije evropskega kontinenta. So (nevede in nehote) otroci globalne islamistične revolucije, katere bo ta revolucija sama prve požrla. Nas pa bo požrla takoj za njimi, če jih ne bomo pravočasno ustavili (ene in druge).

Ni komentarjev:

Objavite komentar