sobota, 11. januar 2020

Contra recentia sacrilegia (19. 11. 2019)

Prvotno objavljeno na Casnik.si, 19. 11. 2019

 Zdelo se mi je potrebno seznaniti slovensko javnost z nedavno izšlo mednarodno protestno izjavo Contra recentia sacrilegia, ki obsoja malikovalske poteze sedanjega papeža v okviru amazonske sinode. Izjavo (ki sva jo prevedla z go. Erno Urbanc) je podpisalo več uglednih duhovnikov in laikov iz vsega sveta. Med podpisi boste našli tudi mojega: ne zato ker bi bil kaj posebej ugleden, ampak zato, ker mi je bila ponujena priložnost, in zato, ker menim, da čaščenja malikov v Cerkvi pa res ne moremo tolerirati; še toliko manj, če ga tolerira ali celo izvaja papež sam. V prvih stoletjih so mučenci (tudi pri nas: sv. Viktorin Ptujski, sv. Maksimiljan Celjski, sv. Maksim Emonski) umirali točno zato, ker v imenu 1. Božje zapovedi tega niso hoteli početi … Vabim torej slovenske škofe, da na to temo sami zastavijo pogumno besedo, vredno njihovih mučeniških predhodnikov.

Protest proti svetoskrunskim dejanjem papeža Frančiška

Spodaj podpisani katoliški duhovniki in laiki obsojamo in protestiramo proti svetoskrunskim in vraževernim dejanjem, ki jih je storil papež Frančišek, Petrov naslednik, v povezavi s sinodo o Amazoniji, ki je nedavno potekala v Rimu.
Ta svetoskrunska dejanja so naslednja:
  • Papež Frančišek je 4. oktobra prisostvoval malikovalskemu čaščenju poganske boginje
  • Dopustil je, da se je obred čaščenja odvijal v Vatikanskih vrtovih, s čimer se je oskrunila okolica grobov mučencev in cerkve apostola Petra.
  • Sodeloval je pri malikovalskem čaščenju s tem, da je blagoslovil leseno podobo Pachamame.
  • Kipec Pachamame je bil 7. oktobra postavljen pred glavni oltar v baziliki sv. Petra in nato v procesiji odnešen v sinodalno dvorano. Pri obredu, ki je vključeval podobo Pachamame, je papež Frančišek molil, nato pa se je pridružil procesiji.
  • Ko so bile lesene podobe te poganske boginje odstranjene iz Marijine cerkve v Traspontini, kamor so bile svetoskrunsko postavljene, in so jih katoliki, ogorčeni nad skrunitvijo cerkve, vrgli v Tibero, se je papež Frančišek 25. oktobra opravičil za njihovo odstranitev, nakar je bil v cerkev postavljen drug kipec Pachamame, s čimer je bilo storjeno novo dejanje skrunitve.
  • oktobra, pri Sv. Maši ob zaključku sinode, je papež Frančišek sprejel skledo, ki je bila uporabljena pri malikovalskem čaščenju Pachamame in jo postavil na oltar.
Papež Frančišek je sam potrdil, da so te lesene podobe poganski maliki. V svojem opravičilu za odstranitev teh malikov iz katoliške cerkve jih je poimenoval Pachamama, kar je po poganskem verovanju v Južni Ameriki ime za lažno boginjo matere zemlje.

Kardinal Walter Brandmüller, kardinal Gerhard Müller, kardinal Jorge Urosa Savino, nadškof Carlo Maria Viganò, škof Athanasius Schneider, škof José Luis Azcona Hermoso, škof Rudolf Voderholzer in škof Marian Eleganti so obsodili različne elemente takšnega ravnanja kot malikovalske ali svetoskrunske. Tudi kardinal Raymond Burke je v intervjuju podal enako oceno tega kulta.

Takšna udeležba pri malikovanju je imela svojo predhodnico v izjavi z naslovom Dokument o človeškem bratstvu, ki sta jo 4. februarja 2019 podpisala papež Frančišek in Ahmad Al Tayyeb, veliki imam mošeje Al Azhar. V tej izjavi je izraženo naslednje stališče:

”Pluralizem in raznolikost religij, barve kože, spola, rase in jezika so hoteni od Boga v svoji modrosti, po kateri je ustvaril človeška bitja. Ta božanska modrost je vir, iz katerega izhaja pravica do svobode verovanja in do različnosti”.

Papeževo sodelovanje v malikovalskih obredih kaže na to, da to izjavo razume v heterodoksnem smislu, kar dovoljuje, da se na pogansko čaščenje malikov gleda kot na dobro, ki ga Bog hoče v pozitivnem in ne le dopuščajočem smislu.

K temu je treba dodati, da kljub temu, da je Frančišek zasebno svetoval škofu Athanasiju Schneiderju, da ‘’Vi (škof) lahko rečete, da stavek o različnosti verovanj pomeni dopuščajočo Božjo voljo…’’, ni nikoli ustrezno popravil izjave iz Abu Dhabija. Pri avdienci, ki je sledila 3. aprila 2019, je Frančišek v odgovoru na vprašanje ‘’Zakaj Bog dovoljuje toliko verovanj?’’ bežno omenil ‘’dopuščajočo Božjo voljo’’, kakor jo razlaga sholastična teologija. Vendar pa je temu konceptu pridal pozitiven pomen, češ da je ‘’Bog to hotel dovoliti’’, kajti kljub temu, da ‘’obstaja toliko verovanj’’, le-ta ‘’vedno gledajo proti nebu, gledajo proti Bogu’’ (poudarki so naši). V tem odgovoru ni niti najmanjšega namiga, da Bog dovoljuje obstoj krivoverstev na enak način kot v splošnem dovoljuje obstoj zla. Ravno nasprotno, podana je jasna implikacija, da Bog dovoljuje obstoj ‘’tolikih verovanj’’, ker so dobra v tem, da ‘’so vedno zazrta v nebesa, v Boga’’.

Dodatno zaskrbljujoče je, da je papež Frančišek medtem z ustanovitvijo ‘’medverskega odbora’’ potrdil nepopravljeno izjavo iz Abu Dhabija. Odbor je bil pozneje uradno poimenovan ‘’višji odbor’’ in ima sedež v Združenih arabskih Emiratih. Naloga odbora je zavzemanje za  ‘’cilje’’ dokumenta in promoviranje direktive, ki jo je izdal Papeški svet za medverski dialog  in je naslovljena na vodje vseh rimskokatoliških visokošolskih institucij in indirektno na profesorje katoliških univerz s prošnjo, naj dokument ‘’v čim večji meri razširijo’’, vključno z nepopravljeno trditvijo, da Bog želi ‘’različnost verovanj’’ ravno tako, kot želi različnost barve kože, spola, rase in jezika.

Čaščenje kogarkoli ali česarkoli razen edinega resničnega Boga, Svete Trojice, je kršitev prve Božje zapovedi. Ta zapoved absolutno obsoja vsakršno sodelovanje pri katerikoli obliki čaščenja malikov, kar je objektivno velik greh, neodvisno od subjektivne krivdne odgovornosti, katero lahko sodi le Bog.

Sveti Pavel je prvo Cerkev učil, da žrtve, darovane poganskim malikom, niso darovane Bogu, ampak demonom, ko je v svojem Prvem pismu Korinčanom zapisal:

”Kaj hočem reči? Da je kaj to, kar se žrtvuje malikom, ali da je morda malik sam kaj? Nikakor! Povedati hočem, da to, kar žrtvujejo, žrtvujejo demonom in ne Bogu. Nočem pa, da bi vi postali družabniki demonov. Ne morete piti Gospodovega keliha in keliha demonov, ne morete biti deležni Gospodove mize in mize demonov.” (1 Kor 10, 19-21)

S temi dejanji si je papež Frančišek zaslužil očitek, izrečen na Drugem nicejskem koncilu:

”Mnogi pastirji so uničili mojo trto, omadeževali so moj delež. Ker so sledili nesvetim ljudem in se vdali lastni blaznosti, so pokvarili ugled Svete Cerkve, ki je Kristusova nevesta; niso uspeli ločiti svetega od posvetnega, saj trdijo, da podobe našega Gospoda in  njegovih svetih niso nič drugačne od lesenih podob satanskih malikov.”

Z neizmerno bridkostjo in globoko ljubeznijo do Petrovega sedeža prosimo Vsemogočnega Boga, naj članom Njegove Cerkve, ki nosijo krivdo, prizanese s kaznijo, ki jo zaslužijo za te strašne grehe.

S spoštovanjem prosimo Papeža Frančiška, naj se javno in nedvoumno pokesa teh objektivno velikih grehov in vseh javnih žalitev, ki jih je storil proti Bogu in pravi veri, ter naj opravi zadoščevanje za te žalitve.

Spoštljivo prosimo vse škofe katoliške Cerkve, naj papeža Frančiška bratsko opomnijo glede teh škandalov in posvarijo svoje vernike, da bodo, če mu bodo sledili v kršenju prve Božje zapovedi, po Božjem razodetju katoliške vere tvegali večno pogubljenje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar